1552
Lättläst version

Åkers krutbruk

Åkers Krutbruk och Åkers Styckebruk är två av Sveriges äldsta industrier.På Gustav Vasas initiativ startades på 1550-talet en ”puderfabrik”, alltså en fabrik för framställning av krut vid Råckstaån strax nedströms Visnaren.

Anders Krutmakare hette den som först fick ansvar för produktionen. På Krutbruket tillverkades olika sorters krut – men även en mängd andra produkter – i över fyrahundra år, fram till år 1993.

Nästa händelse

1569
Hertig Karl rånad
Föregående händelse
Lyssna på händelsen