1795
Lättläst version

Åkers styckebruk

AB Åkers Styckebruk är idag ett fastighetsbolag som bland annat äger kulturfastigheter på det gamla bruksområdet i Åkers styckebruk.
Åkers herrgård uppfördes 1760. När Joakim Daniel Wahrendorf köpte bruket 1772 lät han göra en omfattande ombyggnation.
De tre kanonerna framför Herrgården tillverkades av Styckebruket 1866.

Där masugnen ligger idag var masugnar i bruk i över trehundra år. Den nuvarande masugnen, i sten, byggdes på Wahrendorffs tid 1795, och var i bruk fram till 1917.

2011 byggdes Åkers Styckebruks arkiv ovanpå den gamla masugnen. I arkivet finns förutom sedvanliga arkivhandlingar kartor, kanonritningar och ritningar av andra produkter och byggnader. Här finns till exempel ritningen till Riddarholmskyrkans tornspira som gjöts på bruket.

Motstugan är den äldsta byggnaden inom bruksområdet, mittendelen är från 1720. ”Mot” är ett gammalt uttryck för gjutform. I Motstugan tillverkades gjutformar för kanoner och kulor, men också grytor och andra civila produkter. 1922 blev Motstugan förråd för modeller, oljor och annat. I äldre tid hölls här masugnspredikningar eftersom de anställda periodvis arbetade kontinuerligt, alla dagar i veckan.

Nästa händelse

1802
Gripsholms kemiska fabriker
Föregående händelse
Lyssna på händelsen