1824
Lättläst version

Yngve Frey

Första ångbåten som angjorde Mariefred var Yngve Frey, år 1821. Fartyget var byggt på Södra varvet i Stockholm samma år. Från Stockholm kom framför allt besökare till Gripsholms slott och ångbåtstrafiken var avgörande för att göra slottet till ett första klassens resmål och ett nationalmonument. Yngve Frey var en hjulångare, med en ångmaskin på 22 hästkrafter, byggd i ek och var försedd med segel. Fartyget hade ett öppet däck, så passagerarna stod ute i ur och skur. Yngve Frey gick i trafik på Mälaren till 1851.

Nästa händelse

1831
Callanderska gården Sofia Nordweger
Föregående händelse
Lyssna på händelsen