1834
Lättläst version

Bryggan vid Kölnholmen

Kölnholmen var från början en fristående, vattenomfluten holme en bit från det sydvästra hörnet av Mariefred. Ångbåtstrafiken på Mälaren som kom igång under 1800-talets första hälft tvingade staden att skapa en bättre angöringsplats för fartygspassagerarna. Gott om sten fanns tillhands. Den gamla muren runt den nedlagda kyrkogården vid Mariefreds kyrka revs och stenen återanvändes till utfyllnad och strandskoning till den nya hamnen. Kölnholmen invigdes 1834.

Nästa händelse

1855
Strängnäs väderkvarn
Föregående händelse
Lyssna på händelsen