1890-talet
Lättläst version

Gripsholms hjorthage

Hjorthagen användes i äldre tid som betesmark för kungsladugårdens djur, och på 1600-talet byggdes promenadvägar genom området för att riksänkedrottningen Hedvig Eleonora skulle kunna göra sina promenader. Fast ”promenaderna” gjordes med häst och vagn. På kung Karl XV:s tid blev Hjorthagen promenadpark och djurgård. På 1890-talet byggdes hjorthägnet för de hjortar som blivit husvilla när Hjorthagen i Stockholm bebyggdes. Idag är här naturreservat, hagmarken med dess gamla ekar är hemvist för flera rödlistade insekter, växter och svampar. Den mest skyddsvärda är läderbaggen.

Nästa händelse

1895
Kaiser Wilhelm & Oscar II
Föregående händelse
Lyssna på händelsen