1890-talet
Lättläst version

Gripsholm slott museum

Slottsarkitekten Fredrik Lilljekvist fick 1889 uppdraget att restaurera Gripsholms slott, som då inte hade använts på länge och började förfalla. Lilljekvists idé var att skapa ett folkbildande slott där besökarna kunde vandra igenom de epoker som slottet upplevt, som i ett historiskt museum. Idén skapade stor debatt där framförallt Verner von Heidenstam varnade för att man försökte göra ”detta gambla hus aendnu gamblare”. Han menade att slottet fördärvades genom att dess egna liv suddas ut för något konstruerat. Lilljekvist vitmenade tegelväggarna och lät ställa upp brunnen på inre borggården, brunnen som var från hans egen konstruktion av Gamla stan på Stockholmsutställningen 1897. Även tornet ovanför slottstrappan sattes dit där det aldrig funnits, liksom rum skapades som ingen sett förut. Men resultatet blev ett slott där besökaren kan se och andas svensk, huvudsakligen kunglig, historia med genuina möbler och äkta tavlor från fyra hundra år, en upplevelse som inte finns någon annanstans. 

Nästa händelse

1898
Gripsnäs
Föregående händelse
Lyssna på händelsen