1903
Lättläst version

S/S Mariefred

Ångfartyget Mariefred, i folkmun kallad Maja, var ett nybyggt kombinerat last- och passagerarfartyg när hon började köra på traden Mariefred-Enhörna-Stockholm 1903. Då kördes ångbåtar på snart sagt varje vattendrag i Sverige. Mälaren fullt av ångfartyg som trafikerade alla hamnar, och Maja var alltså inte särskilt märkvärdig. I takt med att ångbåtsflottan krympte under konkurrensen från modernare trafikslag blev Maja mer och mer unik. Idag är vår ångbåt en teknik- och kulturhistorisk klenod, där mycket lite ändrats under de hundratjugo år hon stävat fram över Mälarens vatten.

Nästa händelse

1908
IFK Mariefred
Föregående händelse
Lyssna på händelsen