1940-talet
Lättläst version

Polska U-båtar

Vid nazitysklands anfall på Polen 1939 gick den polska marinens fem ubåtar till sjöss. Efter att ha stridit på alldeles egen hand, med skador på både manskap och fartyg, lyckades två av ubåtarna fly till England De övriga tre kapitulerade på svenskt vatten och internerades med sina besättningar, först i Waxholm och olika platser i Mälaren innan de placerades vid Marielunds gård, mellan Mariefred och Läggesta. Många av besättningsmännen blev kvar i Sverige och i Mariefred.

Nästa händelse

1900-talet
Harry Karlsson och Anders Wissler
Föregående händelse
Lyssna på händelsen