1300-talet
Lättläst version

Kungsladugården

Kungsladugården var centrum för det kungliga godset Gripsholm och försörjde slottet med livsmedel som kött, grönsaker och spannmål. Antagligen har den legat  på samma plats ända sedan Gustav Vasas tid, eller ännu längre tillbaks. Ekonomibyggnaderna låg i öster vid avfarten från landsvägen till Mariefred. Väster om dem ligger fortfarande bostäderna där förr arrendatorn och anställda vid kungsladugården bodde. Den nuvarande golfbanan var en del av slottets åker- och betesmark. Periodvis var jordbruket utarrenderat, men under 1900-talet drevs det i slottets regi. 1945 överfördes Gripsholms kungsladugård till staten.

Nästa händelse

1434
Engelbrektsfejden och Gripsholms brand
Föregående händelse
Lyssna på händelsen