1569
Lättläst version

Tegelhagen

På byn Näsbys gamla ägor, där Gripsholmsskolan ligger idag, strax väster om slottet grundades på Hertig Karls tid ett tegelbruk för att förse slottsbygget med tegel.

Fösta gången namnet Tegelhagen nämns är 1569. Tegelbruket var sedan i drift – åtminstone periodvis – fram till mitten av 1700-talet då tillverkningen upphörde på grund av ”brist på skog och sand”.

Nästa händelse

1570-talet
Hertig Karls kammare
Föregående händelse
Lyssna på händelsen