1580
Lättläst version

Åkers Sweden

Åkers bruk grundades av hertig Karl av Södermanland omkring 1580. 1654 utfärdade drottning Kristina ett omfattande privilegium att gjuta ”jernstycken” (alltså kanoner) av ”vilken kaliber och sortiment de helst ville”, och bruket fick nu namnet Åkers styckebruk. Här tillverkades kanoner ända fram till 1866, men då var redan produktionen för den civila marknaden i full gång. Man gjorde till exempel järnspisar och plogar. Det mest berömda – och ovanliga – föremålet som tillverkats här är nog den magnifika tornspiran på Riddarholmskyrkan som gjöts i sektioner på bruket, fraktades med båt till Stockholm och skruvades samman på kyrkans torn.

Bruket heter numera Åkers Sweden är idag ett av världens äldsta företag, med en oavbruten verksamhet i över fyrahundra år. Redan 1806 gjöts den första valsen, och idag är Åkers Sweden världsledande på valsar för bearbetning av en mängd olika stålprodukter som järnvägsräls, fartygsplåt och bilplåt. Valsarna är högprecisionsverktyg för både varm- och kallvalsning och väger från sju till femtiofem ton. Det allra mesta av produktionen går på export, och som ett led företagets hållbarhetsarbete – där man ligger långt före konkurrenterna – har man som mål att till år 2026 vara först i världen med att erbjuda en fossilfri vals för den globala marknaden. Företaget värderar hägt att vara en del av samhället och samarbetar av den anledningen med många lokala och regionala intressenter. Värdegrundsarbetet är viktigt och man vill uppfattas som en mycket attraktiv arbetsgivare.

Nästa händelse

1605
Mariefred blir stad
Föregående händelse
Lyssna på händelsen