1634
Lättläst version

Sörmlands regemente

Sörmlands regemente har anor från Gustav Vasas tid, men Gustav II Adolfs organiserande om 1627, och det är det egentliga startskottet för regementet. Under 1600-talet av regementet ständigt i krig. Ett av befälen var överstelöjtnant Erik Dahlberg, skaparen av Suecia Antiqua et Hodierna, ett berömt bildverk över det gamla och nya Sverige.

Så småningom fick regementet en fast övningsplats på Malmahed, där Malmköping växte fram. 1921 flyttade regementet till Strängnäs och blev senare pansarregemente, P 10. Strängnäs fick flera militära funktioner: milostab, miloverkstad, Arméns motorskola. Arméns första musikpluton fanns också här.

Nästa händelse

1649
Mariefreds sigill
Föregående händelse
Lyssna på händelsen