1649
Lättläst version

Mariefreds sigill

Mariefreds stadsvapen visar madonnan med barnet (alltså Maria och Jesusbarnet) i guld, stående på en månskära av silver. Stadsvapnet är en avbildning av sigillet som Kungl. Maj:t tilldelade staden Mariefred år 1649. Det kan ju tyckas märkligt att staten i den lutherska fundamentalismens tidevarv använde samma bild som i klostret Pax Maries sigill från det katolska Sveriges sista tid. Kanske var det för att regenten som utfärdade Mariefreds sigill var drottning Kristina, som ju senare konverterade till katolicismen.

Nästa händelse

1636- 1715
Hedvig Eleonora
Föregående händelse
Lyssna på händelsen