1636- 1715
Lättläst version

Hedvig Eleonora

Hedvig Eleonora (1636- 1715) var Sveriges verkliga kulturdrottning. Hon blev änka efter Karl X Gustav då hon bara var tjugotre år och levde som änkedrottning i femtiofem år. Få drottningar gjorde så bestående insatser för svensk kultur som hon. Det är hon som bland anat låter bygga slotten Drottningholm och Strömsholms. Gripsholms slott var hennes änkesäte, härifrån bevakade hon sin lille sons, blivande Karl XI:s rättigheter. Hon lät försköna slottet och skaffade många nya porträtt till samlingarna. Kvar finns även hennes resesäng, en hopfällbar himmelssäng och hennes skrivschatull. Troligtvis hade hon sängen med sig då hon hälsade på sin make under kriget i Polen. 

Nästa händelse

1659
Jäders kyrka
Föregående händelse
Lyssna på händelsen